Er zijn veel mensen die om uiteenlopende redenen niet, of nog niet, op een normale manier kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Allereerst veelal een probleem voor betrokkenen, maar ook een enorm maatschappelijk probleem. Voor overheden en instanties zijn de tot nog toe ingezette middelen niet altijd succesvol om een structurele oplossing te bieden.

Stichting Werkt! –(zonder winstoogmerk) wil met Kansbanen en Re-ise Up een bijdrage leveren aan een oplossing op maat.

Kansbanen is al een aantal jaren actief en biedt werkgelegenheid aan mensen die om uiteenlopende redenen een forse afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het gaat hier om mensen met een arbeidsbeperking en mensen die door omstandigheden niet – of niet volledig – of heel moeilijk kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Re-ise-up – aangestuurd door ervaringsdeskundigen – is een nieuw initiatief en richt zich specifiek op de problematiek die gekenmerkt wordt door de enorme – culturele en taalkundige – barrière tussen mensen die met uiteenlopende achtergrond en vaardigheden naar Nederland gevlucht zijn en de Nederlandse arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om Nieuwkomers in Nederland- statushouders.

Spreuk van de dag

” Van Mens Tot Mens, Zakelijk, Maar Toch Cultuur Sensitief. We Werken Binnen Een Driehoek Eenheid: Stichting Werkt, Re-Ise Up En Kansbanen. “