Dienstverlening Kansbanen

Kansbanen heeft als missie het ondersteunen van en het bieden van kansen aan personen die afstand ondervinden tot de reguliere arbeidsmarkt.

Kansbanen ondersteunt bij het vinden en realiseren van vacatures, proefplaatsingen, participatiebanen en opleidingsplaatsen. Zo wordt vraag en aanbod vanuit een win-win gedachte bij elkaar gebracht; potentiële werkgevers en werknemers verbinden.

Kansbanen fungeert tijdelijk als werkgever en detacheert  medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals statushouders, mensen met een arbeidsbeperking en mensen in de bijstand.

Kansbanen als Brug tussen deze doelgroepen en potentiële werkgevers. Met als doel doorstroming naar een reguliere baan.

Kansbanen coördineert in nauwe samenwerking met werk- en cultuurcoaches de begeleiding “on the job” bij de opdrachtgevers en daarmee wordt competentieontwikkeling en vergroting van de employability bevorderd. Zowel functie- als beroeps kwalificerend.

Kansbanen ontzorgt de potentiële werkgevers- en haar opdrachtgevers als tijdelijk werkgever in het “woud” van regelingen en subsidies.

Zo verwerkt en verrekent  Kansbanen voor haar opdrachtgevers de regelingen en voorzieningen, die betrekking hebben op (gesubsidieerde) werkgelegenheid, participatiebanen en opleidingen.

Ja, ik kom graag in aanmerking voor een Kansbaan.

Dan ontvangen wij graag uw CV  op info@stichtingwerkt.nl en gaan voor u aan de slag om een passende baan te vinden.

Partners

Re-ise Up bestaat, omdat zij bestaan. Dit symbiose is meer dan een getekend papier. Het is een kracht.

Wij hebben een Kansbaan

Bent u een maatschappelijk betrokken werkgever en zou u graag een baan willen aanbieden aan een medewerker met enige afstand tot de arbeidsmarkt, dan wil Kansbanen u  daar graag bij ondersteunen.

Kansbanen ontzorgt en regelt  het hele traject van werving en selectie, het subsidietraject,  tot en met ondersteuning door een werkcoach.

Kansbanen neemt de medewerker in dienst  als juridisch werkgever en detacheert de medewerker bij u.

U kunt ook zelf de betreffende medewerker in dienst nemen, dan kan Kansbanen u hierbij adviseren en ondersteunen.

Interesse in samenwerking met Kansbanen? Graag maken wij een afspraak met u.

Blog

Contact

Address Rijksstraatweg 361A, Haren (Groningen)