'Nieuwkomers

een plek geven'

Dienstverlening van Re-ise Up

"Van mens tot mens, zakelijk, maar toch cultuur sensitief "

Re-ise Up  gelooft  in  de  financiële  onafhankelijkheid  van  nieuwkomers  met  als  motto  om  volop  mee  te   kunnen   doen in  de maatschappij.

Achter elk vluchtverhaal zit een volwaardig mens vol passie, dromen, ambitie, talenten en het vermogen om op eigen kracht geld te genereren. Wat ze willen is een duw in de goede richting.

Re-ise Up heeft een persoonlijke alsook zakelijke benadering. Wij staan niet aan de deur met loze beloftes. We horen aan, gaan een relatie aan, we lachen samen  wat, maar zijn daarnaast zakelijk ingesteld.

Ons doel is om nieuwkomers te helpen om zelfstandig te kunnen participeren in de samenleving. Dat doen we door hen binnen afzienbare tijd aan een betaalde baan te helpen.

Zijn er belemmerende aspecten die ervoor zorgen dat nieuwkomers niet meteen in een volwaardige baan kunnen functioneren?

Geen probleem, Re-ise Up streeft altijd naar maatwerk en past het traject aan, opdat een ieder zo snel mogelijk op eigen benen kan staan.

Wie zijn wij?

Re-ise Up vormt een belangrijke schakel tussen nieuwkomers – werkzoekend en de arbeidsmarkt. We hebben de problematiek goed in beeld en nieuwkomers worden benaderd in hun eigen taal en met kennis van hun culturele achtergrond. Hiervoor heeft Re-ise Up een driehoek eenheid model ontwikkeld die uniek is in zijn vorm: Een bijzonder initiatief, aangestuurd door ervaringsdeskundige, waarbij de begeleiding en bemiddeling van in Nederland woonachtige statushouders centraal staat. Een exclusief online bemiddelingsplatform voor vraag en aanbod, die gebruik maakt van een flexibel netwerk van recruiters – ondersteund door slimme recruitment software en een slim klantennetwerk, gebaseerd op deelname/inschrijving. Een derde schakel biedt werkgelegenheid aan mensen die om uiteenlopende redenen een forse afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Door zakelijk cultuur sensitieve ervaringsdeskundigen te laten samenwerken met een flexibel netwerk van recruiters en slimme technologie maken we het podium gereed waarop nieuwkomers waardige burgers kunnen worden.

Hoe doen we dat?

Als casusregisseurs vormen wij dé brug tussen statushouders en maatschappij. Re-ise Up streeft er naar de welwillendheid en ambitie van statushouders om te zetten naar succes.

De casusregisseurs opereren als cultureel maatschappelijke begeleiders, maar ook als recruiters in samenwerking met Kansbanen.

Door screening en een scherpe analyse, gaan we opzoek naar meer dan een verhaal; naar talent, ambitie, en de wilskracht van de statushouder om te slagen. Wanneer talent, ambitie en wilskracht  matchen, zijn de recruiters aan zet.

Insteek is van mens tot mens, zakelijk, maar toch cultuur sensitief.

Team

Drijvende krachten achter Re-ise Up zijn Mondlane Neto en Christian Batekele.
Beide ervaringsdeskundig en coach.

Christian Batekele, geboren in de Democratische republiek van Congo in 1976. In 2001 immigreerde hij naar Nederland op 25- jarige leeftijd. Zoals veel vluchtelingen heeft hij ook 6 jaar lang moeten wachten op zijn verblijfvergunning.

Mondlane Neto (1978), geboren Angolees, groeide op in een bescheid Angolees gezin in Luanda. In 1999 immigreerde hij samen met zijn broertje naar Nederland op 21-jarige leeftijd.

Blog

Contact

Address Rijksstraatweg 361A, Haren (Groningen)